Thẻ hội viên

toyota an suong

Đăng ký làm thẻ thư viện để mượn tài liệu (gồm các đầu sách và các số báo cũ).

Nội quy thư viện tải xuống tại đây.

Tải mẫu đơn đăng ký làm thẻ thư viện tại đây (mẫu đơn này được phát miễn phí tại thư viện).

Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn