• ginga_rogo-150x150

    Sách mới tháng 6

    Tuesday, Aug/14/2012

    Gối đầu lên cỏ(Natsume Soseki) きことわ(朝吹真理子) Nỗi lòng(Natsume Soseki) 月と蟹(道尾秀介) 銀河鉄道の夜(宮沢賢治) 浦からマグノリアの庭へ(小野正嗣) 海辺のカフカ(村上春樹…

Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn