• JF Japanese e-Learning Minato

    JF Japanese e-Learning Minato

    Thursday, Feb/1/2018

    https://minato-jf.jp/ Với phương châm giúp người học “vừa có thể học tiếng Nhật qua các khóa học online, vừa có thể giao lưu với bạn bè trên khắp thế giới”,…

Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn